Miljö och Kvalité

För Eslöv Elgross AB:s fortsatta utveckling inom elgrossist branschen är det mycket viktigt att ta stor hänsyn till miljön och människorna. Vi skall följa gällande miljö-standarder och lagstiftning samt arbeta med tekniska lösningar som kan anpassas till framtida miljökrav .​

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för miljö och kvalitetsfrågor. Alla medarbetare på Eslöv Elgross AB har också ett personligt ansvar att se till, att miljöfrågorna efterlevs, samt påtala missförhållanden och föreslå förbättringar.

De produkter vi marknadsför skall vara anpassade så att riskerna för miljön och människorna minimeras. Vi skall eftersträva en öppen samverkan mellan kunder, leverantörer och medarbetare på både miljö- och kvalitetsområdet. Vår miljö och kvalitetsplanering skall vara långsiktig och frågor gällande dessa områden skall aktivt beaktas i våra affärsbeslut.

Jan-Peter Holmgren

Har du frågor?

Kontakta oss

Vi på Eslöv Elgross står alltid redo att guida er. Kontakta oss redan idag!